Intervisie

Ik faciliteer en begeleid intervisiegroepen met aandacht voor persoon, rol, organisatie en context. Intervisie voor professionals is een krachtig middel om de wijsheid van de groep te benutten wanneer je worstelt met een concrete vraag of sluimerend conflict, bij het nemen van een besluit of het ontrafelen van lastige dynamiek op het werk.

Neem voor meer informatie contact op: Contact & informatie